Servicekontrakter for produksjonstider uten bekymringer.

Våre servicekontrakter er det optimale grunnlaget for å kunne opprettholde dine Horizon-maskiners verdi. Vi tilbyr deg tre grunnmodeller – vedlikeholdskontrakten, premium-vedlikeholdskontrakten og vår full service-kontrakt. Alle kontrakttypene kan etter valg utvides, slik at de fyller dine behov på best mulig måte.

Vedlikeholdskontrakt

Grunnleggende vedlikehold

Forebyggende pleie av maskinene (en eller to ganger i året).

Varsling på telefonen Du blir minnet om den neste vedlikeholdsavtalen i god tid på forhånd.
Transparente kostnader Faste priser for teknikerens arbeids- og kjørekostnader ved utførelse av vedlikeholdsarbeider.

Premium-vedlikeholdskontrakt – Tilgjengelig for alle maskiner

Vedlikehold Inneholder alle ytelser som grunnleggende vedlikehold omfatter: forebyggende pleie (en til to ganger i året), varsling på telefonen og transparente kostnader.
24 måneders garanti Horizon fordobler garantien for nye maskiner fra 12 til 24 måneder fra kjøpsdato
10 % på slitasje- og reservedeler På alle slitasje- og reservedeler innrømmer vi en rabatt på 10 prosent. Dette gjelder for hele premium-vedlikeholdskontraktens løpetid.

Full-service-kontrakt

Vedlikehold Inneholder alle ytelser som grunnleggende vedlikehold omfatter: forebyggende pleie (en til to ganger i året), varsling på telefonen og transparente kostnader.
Arbeidsinnsats ved funksjonsfeil og vedlikehold Både ved vedlikehold og dersom det oppstår feilfunksjoner er teknikernes arbeidsinnsats og kjørekostnader dekket.
Reservedelskostnader

Alle nødvendige reservedeler er allerede inkludert.

Programvareoppdateringer Nødvendige oppdateringer av maskinprogramvaren foretas kostnadsfritt.
Ekspresslevering Reservedeler får du levert direkte på oppstillingsstedet som ekspresslevering.

Utvidelser som frivillig ekstra

Standby-service I tider med høy produktivitet står en tekniker til tjeneste øyeblikkelig etter at han tilkalles.
Avtale om reaksjonstid En tekniker er hos deg på stedet innen en fastlagt tid.
Stasjonering av teknikere Det er mulighet til å stasjonere teknikere direkte hos deg på stedet.
Ekspresslevering* Reservedeler får du levert direkte på oppstillingsstedet som ekspresslevering.

* Allerede dekket i full-service-kontrakten.


Individuelle servicekonsepter.

Hvis du har spesielle krav til vår service, anbefaler vi en personlig samtale. På denne måten er det mulig å utvikle konsepter som er spesielt tilpasset deg og dine behov.

Bare ta kontakt med vår tekniske kundeservice for å avtale et møte