MED PXNET KONTROLLERER TRYKKLEVERADØREN HVERT BEARBEIDINGSTRINN OG VERNER OM RESSURSENE.

pXnet fra Horizon er et sentralt produksjonsplanleggingssystem for viderebehandling som alle JDF-kompatible Horizon-maskiner som er utstyrt med TOUCH&WORK-teknologien, tilknyttes i et nettverk. Programvaren gjør det mulig med termin- og ressursplanleggingen, sender oppdragsdata til den enkelte maskinene, overvåker statusen til systemene og samler i sanntid produksjonsdata for permanent optimering av forløpene.

I forbindelse med en JDF-arbeidsflyt kan jobber overtas direkt fra Management Information System (MIS) og overgis til produksjonsprosessen.

Med pXnet har de produksjonsansvarlige oversikt over jobbfremdriften i sanntid og kan tilpasse termin-, personal- og maskinplanlegging når som helst. Som ekstrautstyr finnes produksjonsdata også for kundeservice, kalkulasjon, produksjonsplanlegging og forretningsledelse disponibel. For at vi skal oppnå et høyst mulig mål av transparens på produksjonsprosessen samt en fullstendig integrasjon av alle systemer, fra enkeltmaskinen til den komplekse produksjonslinjen.

Der det som regel dreier seg om hyppig vekslende jobber i små opplag, er pXnet som nøkkel for en profesjonell, effektiv styring av hele viderebearbeidingen en elementær byggekloss for Trykkeri 4.0. Dataregistreringen i sanntid og det omfattende systemoverblikket bidrar i betydelig grad til en økt produktivitet og planleggingssikkerhet. pXnet kan ved behov tilpasses kundens individuelle krav.

OVERSIKT OVER FORDELENE.

  • Sentral produksjonstyrepult for alle JDF-kompatible Horizon-maskiner
  • Automatisk jobbgenerering direkte fra MIS
  • Kapasitetsplanlegging for maskiner og personale etter produksjonsterminer
  • Identifisering av flaskehalser
  • Sanntidssporing av alle ventende, løpende og avsluttede jobber i maskinnettverket
  • Systemstøttede meldingsintervaller for service og forbruksmaterialer øker tilgjengeligheten til produksjonsanleggene