SmartBinding SB-09V + HT-1000V - Smart Binding System
DET VARIABLE SMART-INNBINDERSYSTEMET.
SB-09V 9-tangs klebeinnbindersystemet er en høyverdig og effektiv komponent for viderebearbeiding i digitaltrykk. Sammen med den variable og ytelsessterke treknivsautomaten HT-1000 V blir den til en enormt produktiv og økonomisk løsning, som muliggjør ekte on-demand-produksjoner. Hver bok kan  …
SmartBinding BQ-470 + HT-80 - SmartBinding Anlage für die digitale Buchproduktion
DEN PÅLITELIGE OG HØYEFFEKTIVE SMART-BOOK LØSNINGEN.
Det helautomatiske firetangs klebeinnbindingssystemet BQ-470 og den universelt anvendbare treknivs-helautomaten HT-80 for tresidet beskjæring av klebeinnbundne brosjyrer supplerer hverandre perfekt til en like robust som ytelsessterk løsning for digital bokproduksjon. Innrettingen skjer raskt og  …
StitchLiner 6000 Digital - Sammelhefter
HØY YTELSE FOR DIGITALTRYKK.

Denne StitchLiner-maskinen muliggjør inline-produksjon av ryggstiftede brosjyrer sammen med kontinuerlige skrivere og/eller avspolingsapparater med tverrskjærer. Slik forener den arbeidsforløpene samling, falsing, stifting og skjæring i én enkelt, helautomatisk produksjonsprosess. Man kan eventuelt  …

SmartSlitter - Multifinishing-Lösung - z.B. für Visitenkarten schneiden
MULTIFINISHING FOR SMÅ OPPLAG & DIGITALE ARBEIDER.
Skjæring, rilling, perforering i en gjennomgang - SmartSlitter forener hele tre funksjoner og er dermed en ideell multifinishing-løsning for fleksibel viderebearbeiding av digitaltrykkprodukter. Drastisk reduserte omstillingstider og enkel betjening med berøringsskjerm eller programvaren  …
SmartStacker - Schneiden, Sammeln und Abstapeln im B2-Format
SKJÆRING, SAMLING OG STABLING I B2-FORMATET.
SmartStacker er en maskin som skjærer B2-ark fra digitaltrykk i enkelte eksemplarer av trykkprodukt (1 til 28). I de to påfølgende arbeidsprosessene samler den eksemplarene av trykkprodukt og stabler dem. Det gjør den ideell for anvendelser som postere, fotobøker, omslag for klebeinnbindinger,  …
HOF-400 - Digitaldruckanleger
MER INPUT FOR MER OUTPUT.
Denne robuste, helautomatiske materen ble utviklet spesielt for offline-produksjon av digitalt trykte brosjyrer i forbindelse med brosjyreproduksjonsmaskinene SPF-200A, SPF-200L, StitchLiner 5500, StitchLiner Mark III samt flere valgfrie tilleggsmaskiner. Arkene trekkes av blad for blad,  …