Smart Finishing: Lønnsomhet fra første opplag.

Den effektive digitaltrykkproduksjonen på grunnlag av variable data stiller stadig større krav til integrasjonen av trykk og etterbehandling. Smart Finishing-løsninger gjør det mulig med den intelligente, mekaniske og elektroniske forbindelsen av ytelseskraftige, JDF-kompatible enkeltmaskiner fra Horizon-porteføljen til helautomatiske produksjonslinjer. Det integrerte Job-Tracking-systemet garanterer en sikker arbeidsflyt, og det kontrollerer alle variable trinn i produksjonsforløpet via strekkode- eller merkelesing. Smart Finishing-løsninger fra Horizon garanterer dermed avkastningsevnen uavhengig av opplagsstørrelsen og krever ikke lenger noen manuelle inngrep.

Smarte løsninger for alle bruksscenarioe.

På de fire kompetanseområdene Folding, Stitching, Binding og Sheet Processing tilbyr Horizon en serie intelligente Smart Finishing-løsninger. De kombineres modulært til ulike inline- eller nearline-konfigurasjoner og arbeider med avrullingssystemene til berømte produsenter. Horizon Smart Finishing-løsninger er ideelle for alle bruksscenarioer fra første opplag til industriell produksjon.

Nye markedsmuligheter for våre kunder.

Med Horizon Smart Finishing-løsninger takler trykktjenestetilbyderen de aktuelle utfordringene og skaper nye markedsmuligheter. Slik som f.eks. med den variable bok- og brosjyreproduksjonen med intelligent produksjonslinje: Bokblokkene fra tre ulike trykkprosesser (offset-signaturer samt inkjet-rulle- og buetrykk) blir bearbeidet ved konstant høy kvalitet og hastighet i samme limbinder. Styring og overvåkning skjer digitalt via en sentral produksjonstyringspult. Dette garanterer maksimal fleksibilitet og kvalitet ved 100 % sikker utmating og minimal bruk av personale.