StitchLiner Mark III - Hochleistungs-Sammelhefter von Horizon
HØY YTELSE FOR DEN INDUSTRIELLE PRODUKSJONEN.
StitchLiner Mark III er en samlestifter og sorteringsmaskin i ett. Den er det nyutviklede høyytelsessystemet som utviklet fra grunnen av for industriell produksjon av ryggstikkstiftede brosjyrer. Med det tredje utviklingstrinnet i den vellykkede StitchLiner-serien markerer Horizon den teknologiske  …
StitchLiner 6000 Digital - Sammelhefter
HØY YTELSE FOR DIGITALTRYKK.

Denne StitchLiner-maskinen muliggjør inline-produksjon av ryggstiftede brosjyrer sammen med kontinuerlige skrivere og/eller avspolingsapparater med tverrskjærer. Slik forener den arbeidsforløpene samling, falsing, stifting og skjæring i én enkelt, helautomatisk produksjonsprosess. Man kan eventuelt  …

StitchLiner 6000 - Sammelhefter und Zusammentragmaschine
SAMLESTIFTER OG ENKELTARK-SAMLEMASKIN I ETT.
Med høy ytelse og fleksibilitet forener denne toppmodellen fra Horizon arbeidsprosessene arksamling, falsing, stifting og skjæring i én enkelt helautomatisk produksjonsprosess. Med produksjon av opptil 6 000 hefter pr. time egner StitchLiner 6000 seg for store oppdrag, men er meget økonomisk i drift  …
FoldLiner - Kombisystem aus Falzmaschine und Sammelhefter
Kombisystemet bestående av falsemaskin og samlestiftemaskin.
FoldLiner ble spesielt utviklet for helautomatisk produksjon av 1-ark-brosjyrer i format B1. Systemet kombinerer en falsemaskin av serie AFC-74X og samlestiftemaskinen StitchLiner 6000. Både offset- og individuelle digitale utskrifter og kombinasjoner av begge produktene kan bearbeides med  …
BROSJYREPRODUKSJON – RASKT, FLEKSIBELT OG PERFEKT.
Denne robuste helautomaten egner seg både for offline-drift og som tillegg til Horizon sine enkeltark-samlemaskiner i VAC-serien for profesjonelle produksjonslinjer av ryggstiftede brosjyrer. SPF-200A kan oppgraderes til fire hoder og 2- eller 4-dobbel ringstifting, det samme gjelder for 2- eller  …
SPF-200L - Broschürenfertigungsaggregat
BROSJYREPRODUKSJON – OGSÅ I LANDSCAPE-FORMAT.
Med SPF-200L produserer du ryggstikkstiftede brosjyrer selv i A4-tverrformat. Denne robuste helautomaten egner seg både for drift med enkeltark-samlemaskiner i VAC-serien, og i kombinasjon med høyytelses digitaltrykkmateren HOF-400. Løsningen: Ved hjelp av overføringsbro kan til og med VAC og HOF-40  …
HOF-400 - Digitaldruckanleger
MER INPUT FOR MER OUTPUT.
Denne robuste, helautomatiske materen ble utviklet spesielt for offline-produksjon av digitalt trykte brosjyrer i forbindelse med brosjyreproduksjonsmaskinene SPF-200A, SPF-200L, StitchLiner 5500, StitchLiner Mark III samt flere valgfrie tilleggsmaskiner. Arkene trekkes av blad for blad,  …
Schuppenauslage PST-66
En perfekt slutt.
Dette automatisk høydejusterbare overlappingsutlegget oppnår et presstrykk på opp til 1 200 kg (PST-66) eller 400 kg (PST-44L). Gjennom det høye presstrykket kan brosjyrer med tykkere innhold utformes enda flatere. Med markeringsinnretningen er det i tillegg mulig, å skille falsearkene som gruppe  …