RD-4055DM - Stanzmaschine für kleine Auflagen
STANSEMASKINEN FOR SMÅ OPPLAG.
Den roterende stansemaskinen RD-4055DM ble utviklet for bearbeiding av mindre opplag – også fra digitaltrykk – og utmerker seg spesielt gjennom enkel betjening og meget korte omstillingstider. Materialet som skal stanses transporteres med registernøyaktighet inn i stanseverket, og takket være den  …
RD-3346 - Stanzmaschine
ØKONOMISK OG EFFEKTIV STANSING AV SMÅ OPPLAG.
Stansemaskinen RD-3346 er Horizon sitt svar på trenden med stadig mindre opplag. Kortest mulige omstillingstider og roterende stansing sørger for kvalitet og effektivitet – lønnsom og effektiv produksjon, også ved stramme tids- og budsjettrammer. Ved roterende stansing med RD-3346 posisjoneres  …