Skreddersydde individuelle løsninger.

Horizon har kontinuerlig tett utveksling med internasjonale digitaltrykkprodusenter og -brukere. Det fokuseres på å videreutvikle maskiner etter nøyaktige mål samt å optimere funksjonaliteten for kundenes produksjonshverdag. Horizon-porteføljen omfatter derfor på alle kompetanseområder en hel serie av tilpassede løsninger, som i de aller fleste bruksscenarioer allerede dekker samtlige krav på pålitelig måte. Som verdens ledende partner for ferdiggjøring tilbyr Horizon i tillegg til dette skreddersydde spesialløsninger. I tett samarbeid med kunden utvikles og realiseres maskiner for et konkret anvendelsestilfelle.

Engasjement for brukerønsker.

Det brede spekteret av mulige spesialløsninger omfatter realiseringen av spesielle funksjonaliteter som liming, kutting, påfesting eller taktperforering samt tilpasning av maskiner til individuelle produksjonstekniske maler. Slik gjør for eksempel en utvidelse av standard arkbredde i StitchLiner det mulig med produksjonen av DVD-Booklets i dobbeltnyttedrift. Etter brukerens ønske utvikler Horizon også fullstendige, integrerte systemer for bestemte oppgavestillinger. Et paradeeksempel på dette er kombinasjonen av falsemaskin og samlestifter for produksjon av 1-arks offsettbrosjyrer i formatet B1 eller B2. Den brede produktporteføljen, det tekniske kompetansesentrumet for Nord-Europa i Quickborn og det tette samarbeidet med de japanske utviklerne gjør det mulig: Horizon tilbyr selv for de mest komplekse kravprofiler alltid overbevisende kundeløsninger.