Fremtidens konsept for den grafiske industrien fra Horizon.Stadig synkende opplag og kontinuerlig stigende kundeønsker om individualisering. Dette er problemer som den grafiske industrien har å kjempe med for tiden. Denne trenden kommer til å forsette, for digitaltrykk erobrer stadig nye formater og kvalitetsnivåer.

I denne situasjonen er fullstendig integrerte løsninger med maksimal effektivitet og fleksibilitet en absolutt nødvendighet for dagens tilbydere av trykktjenester. Målet vi har satt oss er å gjøre oss aktivt nytte av denne nye utviklingen, i stedet for bare å reagere på den.

Oppbygging av nettverk og automatisering for å oppnå en lønnsom produksjon.

Kundesystemer, førtrykksarbeid, digitaltrykk, videre etterbehandling samt forsendelse integreres til gjennomgående verdiskapningskjeder. Ved å bygge opp komplette nettverk og med en komplett automatisering, oppstår på denne måten et svært fleksibel produksjonsmiljø: Print 4.0 Dette konseptet gjør det mulig å oppnå en lønnsom produksjon fra opplag 1 og frem til en industriell produksjon. Utover dette oppstår også betydelige muligheter til å skille seg ut fra markedet og å intensivere kundelojalitet gjennom enestående servicetilbud.

Print 4.0 realiserte med Horizon.

Med teknologien TOUCH&WORK, Smart-Finishing-løsningene og produksjonsstyringssystemet pXnet tilbyr Horizon allerede velprøvde nøkkelteknologier til den automatiserte videre bearbeidingen av trykkprodukter. Vår produktportefølje dekker praktisk talt alle aspekter innen one-stop videre bearbeiding av trykk, og den muliggjør integrering i sømløse prosesskjeder – fra enkeltmaskinen og helt opp til komplekse produksjonslinjer. Utover dette gjør uvurderlige erfaringer fra praksis og den know-how som nummer 1 innen videre bearbeiding av trykk Horizon til en ideell prosjektpartner – sen partner som gir tilbydere av trykktjenester sjansen til i fulle monn å utnytte de mulighetene nettverkoppbygging og automatisering gir.


Ta en titt på vår brosjyre for å informere deg grundig om temaet Print 4.0 samt integrerte, heltetlige løsninger og prosesskjeder.

Nedlasting brosjyre