Vellykket premiere: Think Smart Factory 2019.

Fra 11. til 13. november 2019 inviterte Horizon for første gang til Think Smart Factory. Som den første begivenheten av dette slaget trakk TSF2019 mer enn 3000 fremtidsrettede leverandører av utskriftstjenester, inkludert rundt 500 internasjonale besøkende, til Kyoto (Japan). Det ble vist gjennomgående automatiserte arbeidsprosesser – fra mottak av ordre til forsendelse.

Ende-til-ende-tilknytting.

«Horizon produkter utmerker seg allerede gjennom en høy grad av automatisering. Men det alene er ikke nok. En effektiv, integrert arbeidsprosess fra ordreinngang frem til levering blir stadig viktigere,» sier Yoshihiro Oe, administrerende direktør i Horizon GmbH. «Men en ende-til-ende-tilknytting kan ikke gjøres av ett selskap alene. For å utvikle intelligente prosesser må systemprodusentene i trykkeribransjen samarbeide. Det er her Smart Factory kommer inn i bildet.»

Begivenheten ble initiert av en fusjon av ledende japanske systemleverandører som ønsker å fremme konseptet til Smart Factory i trykkeribransjen. Derfor var det forgjeves å se etter individuelle leverandørstander ved begivenheten. I stedet ble det over hele utstillingsområdet koblet sammen felles produksjonslinjer via en digital arbeidsprosess. For å demonstrere en helautomatisk Smart-Factory-drift, ble det også integrert et automatisert transportsystem med AGV-er (Automated Guided Vehicle) samt roboter for mating og stabling.

Tekniske høydepunkter.

I Smart-Factory-auditorium berettet internasjonale brukere om deres utfordringer og løsninger flere ganger om dagen i hovedtaler og foredrag.

Kjernen i begivenheten var demonstrasjonen av ti helautomatiske løsninger for bok- og brosjyreproduksjon fra 1 opplag til industriell produksjon. I tillegg til helautomatiske rulleanvendelser, presenterte Horizon blant annet Inline-Finishing av enkeltark fra digitaltrykk med SmartSlitter. Interessen til besøkende vekket også produksjonen av fotobøker med SmartStacker, som for første gang ble koblet sammen med en automatisk limbindinglinje: B2-ark fra digitaltrykk blir i SmartStacker automatisert skåret i enkelte deler, samlet, stablet, via en mater for løse ark tilført limbinderen BQ-480 og deretter beskåret i treknivs-helautomaten HT-1000V.

Forsmak på drupa.

Et annet høydepunkt var presentasjonen av programvaren iCE Link. Den skybaserte tjenesten for effektiv produksjonstilknytting (IoT = Internet of Things) muliggjør optimalisering av personell og maskinbruk samt overvåking av systemstatusen i sanntid ved hjelp av JDF-arbeidsprosessen. Den offisielle markedslanseringen av programvaren vil følger på drupa 2020.

Premiere hadde også iCE trimmeren HT-300 – den første maskinen fra den nye iCE-serien. Skjæremaskinen for små opplag kan tilknyttes alle limbindere fra Horizon og tillater også bearbeiding av bokblokker med vippeomslag. HT-300 er tilgjengelig i 2. kvartal 2020.

«Målet vårt med Think Smart Factory begivenheten var å skape en plattform for bransjeintern dialog og intensive diskusjoner om ende-til-ende-tilknytting. Reaksjonene til besøkende under begivenheten bekrefter at vi med denne retningen forfølger den rette strategien og imøtekommer et reelt markedsbehov. Fra mange samtaler med kunder og samarbeidspartnere har vi også tatt med oss verdifulle impulser for presentasjonen vår på drupa,» oppsummerer Yoshihiro Oe.

Desember 2019