Thure Trykk: Mot til nye teknologier.

Høye kvalitetskrav, effektive prosesser og en fornuftig begeistring for nye teknologier – slik kan suksessoppskriften til Thure Trykk fra Skien beskrives. Så det er ikke så underlig at det var nettopp hos Thure Trykk at den første norske Horizon StitchLiner Mark III ble installert.

Bred portefølje overbeviser.

I mer enn 20 år har trykkeriet Thure Trykk i Skien (Telemark) satset på en kombinasjon av offset- og digitaltrykk. Når det gjelder det skrittet, som den gangen var modig gjort, og som nå har lønnet seg, har daglig leder Jan Thure Halvorsen følgende kommentar: "I de første årene var digitaltrykk lite lønnsomt, men vi lærte oss derfor svært mye. Vi ville ikke vært der vi er i dag, hvis vi ikke hadde gått inn i digitaltrykk så tidlig som vi gjorde." Suksessen viser at han har rett. Med en omfattende produktportefølje har Thure Trykk sikret seg en stabil markedsposisjon: fra visittkort, flyveblader, presentasjonsmapper, brosjyrer, bøker til store formater som roll-ups, plakater og bannere – foretaket betjener i dag et komplett sluttproduktutvalg. Ikke bare trykk, men også den fullstendige etterbehandlingen skjer i eget hus. Bare produksjonen av hardcover-bøker skjer eksternt.

Til Thure Trykks kundestamme hører foretak fra hele Norge; blant annet noen skoler, der fremfor alt en fotmatte i form av en gradeskive sørger for stor begeistring. Fotmatten, som opprinnelig var beregnet som en spesialproduksjon for en enkelt skole, ble berømt på Facebook på bare kort tid. Når sosiale medier ikke direkte sørger for etterspørsel, kommer oppdragene som vanlig inn via salgsavdelingen eller nettbutikken hos Thure Trykk. "Vi merker at antall oppdrag øker, men antallet enheter pr. jobb er noe syknede år for år, både i offset- og i digitaltrykk", sier Cecilie Berg Halvorsen, som er ansvarlig for markedsføring og salg. I det siste året hadde foretaket en omsetningsøkning på 25 %.

Den som vokser, trenger også plass.

På slutten av 90-tallet overtok Jan Thure sammen med sin kone Cecilie foretaket, som ble grunnlagt av hans foreldre i 1964. Etter over 50 år på samme plass i Snipetorp, et av de eldste boligområdene i Skien, var det på tide med en flytting i november 2015. Det økende oppdragsantallet gjorde at det tidligere produksjonsanlegget ikke lenger hadde nok plass. Det moderne nybygget i Rødmyr er ikke bare dobbelt så stort, men begeistrer også med den gunstige plasseringen midt i industriområdet. Tydelig fornøyd med det nye anlegget fastslår Jan Thure: "For første gang i foretakets historie på over 50 år kan folk faktisk se oss."

Alt fra ett sted.

Den nye produksjonshallen fremtrer som ren, ryddig og godt strukturert – og passer helt til kravet om å produsere trykksaker med høy kvalitet med merverdi for kundene. For å utforme produksjonsprosessen så effektiv som mulig og også kunne opprettholde korte leveringstider, blir de fleste produktene produsert komplett i eget hus. Maskinparken dekker dermed praktisk talt alle vanlige oppgaver fra trykk til ferdiggjøring.

I tillegg til en ROLAND 700 HiPrint Offset-trykkmaskin i B1-format finnes det hos Thure Trykk to digitaltrykksystemer fra Xerox som er i bruk – en iGen 150 samt en splitter ny iGen 5, som takket være den hvite toneren nå også kan trykke hvite motiver på mørk eller farget underlag. Til foredling av trykksaker med UV-spotlakkeringer og 3D-effekter står en MGI JETvarnish 3DS til disposisjon. Dessuten brukes: en Foliant lamineringsmaskin Mercury 530 SF i B2-format.

I etterbehandling satser Thure Trykk dessuten på Horizon-produkter. Dermed hører følgende til utrustningen: en roterende stansemaskin RD-4055, en helautomatisk 1-clamper-limbinder BQ-270V og en CRF-362, som forener arbeidsforløpene rilling, perforering og falsing i kun en og samme maskin. De ble spesialutviklet til bearbeiding av materialer som uten rilling ikke lett lar seg false i god kvalitet. Dessuten, fra september 2017 finnes et nytt medlem i teamet: den første Horizon StitchLiner Mark III som er installert i Norge. Den nyeste samlestiftegenerasjonen erstatter en StitchLiner 5500, som har blitt brukt hos Thure Trykk til brosjyreproduksjon siden 2012.

Effektiv brosjyreproduksjon.

"Vi har vært svært tilfreds med StitchLiner 5500, men vi søker alltid etter nye muligheter til å forbedre effektiviteten på produksjonen vår. Den høye automatiseringsgraden og den svært gode bearbeidingskvaliteten til den nye StitchLiner-generasjonen har overbevist oss. Dessuten kan vi nå endelig også produsere brosjyrer i A4-Landscape-format i eget hus," forklarer Jan Thure. Muligheten til å kunne behandle digitalt trykket materiale enda hurtigere og enklere ved hjelp av digital programvare D-VAC 600 var også et viktig argument. Med kun et enkelt tastetrykk blir den tradisjonelle arksamler tårn VAC-600H omgjort til digital feeder med fire stasjoner for sekvensielt trykkede materialer og to ekstra omslagsstasjoner. Dermed kan alle oppdrag av brosjyreproduksjon – trykket både i offset og digitalt – behandles på StitchLiner Mark III.

Som ved alle Horizon-maskiner ble også kjøpet av StitchLiner Mark III bestemt uten live demonstrasjon. "Ved å velge nok et nytt Horizon produkt vet vi at Horizon sine produkter gir oss både tryggheten i forhold til meget stabil driftssikkerhet og topp kvalitet på det ferdig produserte produkt," sier Jan Thure. Til tross for dette beviser han en god sans for suksessrike tekniske innovasjoner og har stor tillit til det mangeårig gode samarbeidet med Horizon.

April 2018