AFV-56: Største effektivitet i B2-format.

Optimert helt fra innmating til utmating: Den nye falsemaskinserien AFV-56 garanterer høyeste presisjon og lønnsomhet.

Den nyeste generasjonen av falsemaskiner fra Horizon-serien AFV-56 tilbyr en enda høyere automatiseringsgrad og øker presisjonen og lønnsomheten av etterbehandling. De ulike modellvariantene kan hurtig tilpasses de endrede kravene og tilbyr også ved høy variasjon på oppdragene de korteste omstillingstider og enkel betjening.

Alle falsemaskinene i serien AFV-56 har en integrert Score-Navigator, som Horizon presenterte for første gang for to år siden for bearbeiding av farmasøytiske pakningsvedlegg. Med kun et tastetrykk blir selv ved de mest komplekse falsinger den nøyaktige posisjoneringen på rillevektøyene gjort mulig. I tillegg til registerstopper, innløpslinjaler og falsevalser kan også rilleverktøy, som er nødvendig for kryssfalser, innrettes automatisk med Score-Navigator. Avhengig av ønsket falsetype blir de nødvendige rillene beregnet nøye, og de nødvendige verktøyene blir posisjonert nøyaktig på en tiendedels millimeter. Så fremt falselengder må korrigeres under en løpende prosess, blir posisjonene beregnet automatisk på nytt av Score-Navigator.

På registerborde er det gjort også ytterligere optimaliseringer: Innretningen skjer nå ved hjelp av et nyutviklet vakuumbånd. Allerede ved papirmålingen blir vakuumet stilt inn optimalt for gramvekten og bulken til papiret. De aktuelle innstillingene kan tilpasses individuelt, lagres for repetisjonsoppdrag og hentes hurtig ved behov – totalt står det 1000 minneplasser til disposisjon. Enkleste betjening og høyeste produksjonssikkerhet blir i tillegg til dette garantert takket være den nå seriemessig integrerte, automatiske korrigeringen registerguiden. Betjeningen av AFV-56-falsemaskinene blir i tillegg lettere med den utprøvde TOUCH&WORK-teknologien til Horizon.

Serie AFV-56 er oppbygget modulært og tillater individuelle kombinasjoner av ulike egenskaper, slik at den nyeste generasjonen av Horizon falsemaskiner kan tilpasses perfekt til de driftsmessige endringene, både ved første innretning og også ved senere kommende utvidelser. Dermed kan kunder avhengig av krav velge mellom fire og seks falselommer i andre falseverk, samt velge ulike automatiseringsgrader. Full-Size papir stopper og deflektorer, som finnes seriemessig i alle falselommer, garanterer selv ved hastigheter på 270 meter per minutt markeringsfrie falseresultater. Utover dette sørger skråruller på styrebordet til den andre falsestasjonen for en tydelig forbedret innretning av falsearkene og dermed en betydelig ytelsesøkning. Med en støyutvikling på bare 80 dB oppfyller AFV-56-serien de nyeste støyvernsforordningene.

Automatiseringsgraden til maskinene varierer fra halvautomatisk (AFV-56XA) via helautomatisk, inkludert selvstendig innretning av valseavstanden (AFV-56XF), til modellen AFV-56XDF for inline-bruk. Det sistnevnte gjør det mulig, takket være Dynamic-Fold-teknologien, med minimering av tomme sider i kontinuerlig produksjon, ved 8- og 12-sidig eller 12- og 16-sidige signaturer jevnt flytende behandlet. Med disse tekniske nyhetene oppfyller falsemaskinene i serie AFV-56 i fullstendig omfang de aktuelle kravene i markedet med hensyn til faktorene ytelse, ergonomi og lønnsomhet.

Bilde:
Score-Navigator: Med kun et knappetrykk blir selv ved komplekse falsinger den nøyaktige posisjoneringen på rillevektøyene gjort mulig.

Mars 2018