VELLYKKET START FOR NY BRANSJEHENDELSE: FINISHING FIRST OVERBEVISER FAGPUBLIKUM.

Besøkende fra hele Tyskland, Østerrike og Ungarn fulgte invitasjonen til Horizon Academy for å informere seg ved den to-dagers FINISHING FIRST Event om gjennomgående produksjonsprosesser og fremtiden til etterbehandling.

Horizon ønsket mer enn 150 besøkende velkommen til den første FINISHING FIRST-hendelsen. Arrangementet, som var fullbooket til siste plass, rettet seg målrettet til trykkebedrifter som var på jakt etter morgendagens forretningsmodeller. I midtpunktet av foredragene, diskusjonene og teknologidemonstrasjonene sto høyst integrerte produksjonsarbeidflyter der ferdiggjøring inntar en sentral rolle. Som internasjonal premiere presenterte Horizon dessuten StitchLiner Mark III: Den nye løsningen for produksjonen av ryggstiftede brosjyrer begeistret fagpublikumet gjennom en hittil uoppnådd automasjonsgrad og ble solgt for første gang direkte på arrangementet.

"Den overveldende positive tilbakemeldingen fra deltakerne har bekreftet for oss at vi med FINISHING FIRST-hendelsen hadde den riktige blandingen av knowhow-overføring, kollegial utveksling og ledende teknologi til å håndtere", sa Rainer Börgerding, administrerende direktør for Horizon GmbH.  "Det var vårt mål å vise frem mulighetene for integrert og automatisert produksjon og gi nye impulser for forretningsmodeller – og dette lyktes vi med, som flere besøkende signaliserte allerede under arrangementet."

Verdenspremiere for StitchLiner Mark III.

I showrommet til Horizon Academy ble de nyeste teknologiene for etterbehandling vist i live drift, slik som f.eks. de variable bok- og brosjyreproduksjonene med Smart Finishing-løsninger og som verdenspremiere StitchLiner Mark III. Det nyutviklede høyytelsessystemet utviklet fra grunnen av for industriell produksjon av ryggstiftede brosjyrer markerer den teknologiske toppen av automasjon, produktkvalitet og pålitelighet i kontinuerlig drift..

"StitchLiner Mark III var uten tvil stjernen ved FINISHING FIRST. Mange besøkende benyttet muligheten til å informere seg detaljert om det nye evolusjonsnivået innen samlestifting", sier Rainer Börgerding. "Stor overbevisningskraft beviste da blant annet den ekstreme automasjonsgraden, som nå også gjør det mulig å redusere utrustningstidene ytterligere også ved variable produkter. En ytterligere stor fordel i praksis, ifølge den felles meningen til trykkebedriftene, er muligheten til å kunne finjustere alle parametere i systemet under løpende produksjon.

Finishing First: Regelmessig arrangement planlagt.

Den kontinuerlige videreutviklingen av teknologier og prosjekter på området for nettkoblet trykkproduksjon krever en fortløpende utveksling fra alle deltakende. "Med åpningen i fjor høst satte vi oss som mål å utvikle Horizon Academy til bransjesentrum for innovativ ferdiggjøring. Med over 1000 besøkende fra hele Europa allerede i løpet av det første året har vi lagt en svært bra start bak oss. Dette styrker oss til å drive dialogen mellom produsenter og trykkleverandører fremover med en regelmessig FINISHING FIRST-hendelse", sier Rainer Börgerding. "Da kommer Horizon også i fremtiden til å sørge for en klar, praksisorientert temafokus for arrangementet, slik at nytteverdien for deltakerne maksimeres."

November 2016