RD-4055DM: Dobbeltmagnetsylinder nå som standard.

Det kombinerte stanssystemet gjør produksjonen raskere og sikrer lønnsomheten selv ved mindre opplag.

Med én eneste maskin kan man etter valg stanse, toppstanse, rille negativt og positivt, perforere og prege: Den roterende stanseteknikken fra Horizon tilbyr en hel rekke muligheter til å utvide spekteret av produkter på området etterbehandling av trykk, slik at verdiskapningen i egne produksjonen økes. Som etterfølgeren til vår RD-4055 setter Horizon nå en ny standard med denne nye modellen RD-4055DM, både når det gjelder kvalitet og ytelse: Som standard er stansemaskinen utstyrt med to magnetsylindere – en variant som hittil kun var tilgjengelig som spesialutstyr.

Korte omstillingstider og høy kvalitet: Roterende stansing med vår RD-4055DM gjør det mulig å bearbeide og foredle forskjellige materialer til et vidt spekter av produkter, som eksempelvis visittkort, spillekort, etiketter, dokumentmapper, personaliserte emballasjer eller brosjyrer i individuelle former og formater. Ved en bearbeidingshastighet på inntil 6000 ark pr/time er systemet konstruert for materialformater fra (minimum) 200 x 275 mm og opptil 400 x 550 mm (maksimum), med et minimum stanseformat på 50 x 80 mm samt mulige materialtykkelser på mellom 0,1 og 0,5 mm.

Som en hovedfunksjon for den roterende stansingen finnes som standard en elektronisk arkstyring, som hjelper til å transportere arkene i begge retninger (fremover/bakover) og posisjonerer dem nøyaktig i forhold til trykkbilde. På denne måten er også en effektiv produksjon mulig, fordi man kan trykke flere eksemplarer på samme ark, slik at man i betydelig grad kan redusere kostnadene for stanseverktøy.

Mens rillestreker måtte påføres manuelt på mottrykkssylinderen ved bruk av RD-4055, legges rillestrekene på som matrise/patrise i den øverste og nederste stanseplaten på denne nye modellen. Dermed leverer vår RD-4055DM ikke bare en betydelig bedre rillekvalitet, men eliminerer samtidig en potensiell feilkilde.

Stanseplatene monteres lettvint og nøyaktig på magnetsylindrene, slik at omstillingstidene blir ytterligere redusert når man skifter oppdrag og tar normalt ikke mer enn fem til ti minutter, avhengig av produktet. Ytterligere fordeler når det gjelder innsparing av tid sørger den integrerte separeringsenheten for. Overskuddsmaterialet kan avledes automatisk i denne enheten, og hull kan etter valg enten støtes ut mekanisk eller blåses ut med trykkluft.

Takket være den høye fleksibiliteten ved bearbeiding av forskjellige materialer til allsidige produkter, gir vår RD-4055DM brukeren muligheten til å utvide sin produktportefølje på en bedre og mer innbringende måte, slik at bedriftens verdiskapning økes spesielt på mindre opplag.

Stansemaskinen RD-4055DM er som standard utstyrt med to magnetsylindre.

Desember 2017

November 2017