Kombinerte arbeidsprosesser akselererer brosjyreproduksjon.

For å håndtere de stadig økende utfordringene innen trykkeribransjen, er en effektiv etterbehandling absolutt nødvendig. Sammenkoblingen av ytelsessterke enkeltmaskiner til helautomatiske systemer bidrar til å optimalisere produksjonsprosessene. Nyeste eksempel: Horizon FoldLiner.

Horizon FoldLiner som ble presentert for første gang på FINISHING FIRST 2017, forbinder arbeidstrinnene falsing og samlestifting i en gjennomgående produksjonslinje, slik at produksjonstiden forkortes vesentlig og lønnsomheten ved brosjyreproduksjon stiger betydelig.

Sammenkoblingen av en falsemaskin fra serien AFC-74X og en samlestifter StichLiner 6000 til en og samme produksjonslinje gjør maskinutskiftning overflødig, letter logistikk fører til en betydelig effektivitetsøkning: Utgående fra et trykket i formatet B1 produserer FoldLiner uten avbrudd opptil 6000 16-siders brosjyrer pr/time. Gjennom integrasjon av et arksamlertårn VAC-80S så kan antall sider i hefte også utvides med ekstra antall sider eller omslag, uten at totalytelsen til anlegget blir redusert.

Horizon FoldLiner egner seg spesielt for brukere som produserer store mengder brosjyrer med like antall sider. I tillegg til offsettrykk kan også digitalt trykkede ark eller kombinasjoner av begge produktene behandles med opptil format B1 med 8, 16 eller 32 siders ark. For den digitale brosjyreproduksjonen kan FoldLiner ved behov også utstyres med en strekkode- eller merkeleser for variabel produksjon. Rekkefølgen på arkene for hver enkelt brosjyre kan da også kontrolleres gjennom det ekstra sporingssystemet.

Høy automatisering, lavt personalforbruk.

Ytelsesevnen til anlegget avhenger først og fremst av kompatibiliteten til alle Horizon-produkter med hverandre, men også av en høy automatisering av hele produksjonsprosessen: TOUCH&WORK-teknologien som ble utviklet av Horizon, overtar på basis av individuelt opprettede brosjyrevarianter automatisk innstillingen av alle maskinparametere, det er knapt nødvendig med manuelle innstilinger av operatøren. FoldLiner krever kun en operatør for å betjene alle prosesser og hele systemet, slik at lønnsomheten til investeringen er optimalisert på alle nivåer.

Horizon FoldLiner har sin høyeste ytelsesevne i kombinasjon med falsing og samlestifting, StitchLiner 6000 kan også brukes separat som samlestifter og kan utstyres med opptil seks VAC-tårn totalt.

April 2018