FINISHING FIRST 2018 viser mangfoldet innen etterbehandling av trykksaker.

Den vedvarende trenden med individualiserte produkter og små opplag innebærer at man må tenke nytt innen etterbehandling. Denne erkjennelsen var et hovedpunkt under fagarrangementet FINISHING FIRST 2018, hvor europeiske trykkeribedrifter møttes på Horizon Academy fra 18. til 20. september.

Det vellykkede konseptet til FINISHING FIRST kombinerte demonstrasjoner av krevende arbeidsprosesser fra offset- og digitalproduksjon med foredrag om trender og faglige dypdykk innen etterbehandling. I år var rundt 180 deltakere fra Tyskland, Østerrike og Skandinavia samt fagforhandlere fra flere østeuropeiske land med på arrangementet. I løpet av kort tid har FINISHING FIRST utviklet seg til et viktig nettverksarrangement, som i tillegg til de tekniske aspektene også sørger for å belyse bransjeomfattende temaer og aktuelle trender innen den grafiske industrien.

I et eget utstillingslokale kunne deltakerne på FINISHING FIRST 2018 se det allsidige utvalget av løsninger fra Horizon. Presentasjonen av StitchLiner Mark III var et høydepunkt: Den kan produsere brosjyrer med fals og stift fra 74 x 105 mm opp til 297 x 297 mm, slik imøtekommer Horizon ønskene fra stadig flere kunder om størrelser som avviker fra standardformatene. Det var også stor interesse for demonstrasjonen av bokproduksjon med en Inkjet og B2-ark. Når bokblokken er skjært og lagt sammen av en SmartStacker, bindes bøkene på et 1-clamper-limbinder og formes så til sluttformatet av den tresiders skjæreroboten HT-30C. Spesielt ved små opplag er dette en økonomisk løsning. I kontrast til dette presenterte Horizon den moduloppbygde klebeinnbindings-produksjonslinjen CABS 4000S for etterbehandling av større opplag fra offsettrykking. Den kan ferdigstille opptil 4000 bøker i timen helt automatisk. Også på feltet rulle-Inkjet presenterte Horizon, sammen med samarbeidspartneren Hunkeler, en ny løsning – et integrert system for fremstilling av flyere med variabel falsing.

Fokus på automatisering og fornetting.

Fagforedragene på FINISHING FIRST 2018 hadde en temabredde som spredde seg fra kundetilknytning til automatisering av etterbehandling: Mens Mina Smolej, markedsføringsspesialist hos Quadient, brikte konkrete eksempler til å vise hvilke muligheter for å forbedre kundenes opplevelse digital kommunikasjon byr på, presenterte den nye salgssjefen hos Horizon, Marisa Dütsch, tiltakene som markedslederen vil ta i bruk for å fortsette å oppfylle kundenes forventninger til produkt, service og prosjektstyring i fremtiden. Ramona Weiß-Weber, administrerende direktør hos Hubert & Co, snakket om praktiske erfaringer fra innføringen av digital boktrykking: Stabile prosesser, fleksible løsninger og kompromissløs kvalitet var hovedkravene til det nye produksjonssystemet, som kombinerer teknologi fra Screen, Hunkeler og Horizon.

Samarbeid i stedet for enkeltstående løsninger.

“Maksimal fornetting av systemene og enda mer automatisering, er blant de viktigste sakene på området etterbehandling for tiden”, det er fasiten til Yoshihiro Oe, administrerende direktør for Horizon GmbH. Målet for arbeidet, ifølge Oe, er størst mulig maskintilgjengelighet, noe som krever maksimal fleksibilitet fra produsenten. Horizon har valgt å satse på åpne systemer, i stedet for enkeltløsninger, sier Yoshihiro Oe: “Utfordringene som følge med konsepter som Print 4.0 og den økende digitaliseringen, er det ingen som kan løse alene. Som produsent er dermed partnerskap og samarbeid med kunder og andre tilbydere like viktig som ytelsen til produktene våre.”

Oktober 2018