FINISHING FIRST 2017 begeistrer deltakere med fremtidsorienterte konsepter.

Rundt 200 deltakere fra inn- og utland fikk informasjon på årets FINISHING FIRST på Horizon Academy om aktuelle bransjetrender og løsninger for digital omforming i etterbehandling. I tillegg til kunder fra Tyskland og Østerrike besøkte for første gang også mange interessenter fra Skandinavia, samt forhandlere fra øst-europeiske markeder, det enestående bransjetreffpunktet.

Spesielt oppmerksomhet for FINISHING FIRST 2017 gjaldt presentasjonen av mer enn 20 aktuelle løsninger for en effektiv etterbehandling av trykkprodukter av de mest forskjellige typer og mengder – fra opplag 1 til industriell produksjon. I samarbeid med trykkmaskinleverandørene Hunkeler og Canon, samt papirprodusenten Crown Van Gelder presenterte Horizon i denne anledning digitale rulle-applikasjoner for variabel produksjon av bøker, brosjyrer og direktereklame. Til høydepunktene hørte blant annet det nye flaggskipet i Horizon BQ-serien: Med det integrerte Auto-Calculation-systemet akselererer BQ-480 den variable bokproduksjonen med EVA- eller PUR-bindinger og gjør det mulig med formatveksling innen korteste tid uten manuelle innstillinger. Presentasjonen av ulike limbindingsapplikasjoner for ulike produksjonskonsepter viste seg som absolutt publikumsfavoritt blant deltakerne.

I tillegg til dette kunne de besøkende for første gang la seg overbevise av ytelsesevnen til Horizon FoldLiner. Det nye kombisystemet med falsemaskin og samlestiftemaskin er spesielt innrettet for høyeffektiv produksjon av ryggstiftede brosjyrer direkte fra arket. Som tidligere, vekket også StitchLiner Mark III, som første gang ble presentert ved FINISHING FIRST 2016, stor interesse. Denne har i mellomtiden allerede blitt bestilt av mer enn 100 kunder i hele verden.

I tillegg til presentasjonen av aktuelle produkter og fremtidsorienterte løsninger, ble programmet på Horizon Academy komplettert av fagforelesninger av kjente representanter fra den grafiske bransjen. Referentene formidlet ulike metoder for hvordan bransjen kan forberede seg best mulig på fremtidige utviklinger. Det ble raskt klart at "seriemessig teknikk" trer i bakgrunnen i forhold til individuelt skreddersydde systemer. Det ble gitt praktiske eksempler på dette fra flere segmenter av trykkbransjen: Slik gikk Patrick Piecha fra Onlineprinters GmbH (diedruckerei.de) inn på de spesielle prosessene og dynamikken til onlinetrykk, mens Esben Mols Kabell fra LaserTryk.dk viste mulighetene ved online distribusjonskanaler i trykkbransjen. I tillegg diskuterte Hans Gut fra Hunkeler AG aktuelle trender innen digitaltrykk og etterbehandling.

"Allerede under arrangementet fikk vi svært positive tilbakemeldinger fra mange av deltakerne", sa Norbert Wienck, bedriftsleder for Horizon GmbH, fornøyd om suksessen til FINISHING FIRST 2017. Wienck fortsatte: "Som den nye bedriftslederen i Horizon fikk jeg en direkte mulighet til å bli kjent med de ulike kravene til kundene våre og jeg kunne samle inn verdifulle tilbakemeldinger til arbeidet mitt. Prinsippet med et samarbeid bygget på et partnerskap mellom Horizon og kundene våre har vist seg å være absolutt riktig.

Oktober 2017