BQ-480: Automatisk perfekt bundet.

Mange tusen foretak over hele verden bruker allerede BQ-470, hvor Horizon har vært ledende i mange år innenfor segmentet for 4-clamper-limbindere. Med BQ-480 står nå neste generasjon klar, som på alle områder har blitt omfattende videreutviklet og supplert.

Omstillingstidene ble redusert med opptil 50 prosent, takket være en konsekvent automatisering. Ved en variasjon av de individuelle boktykkelsene på opptil 5 millimeter kan det produseres rundt 800 bøker i timen av høyeste kvalitet – en økning med mer enn 100 prosent sammenlignet med BQ-470. BQ-480 er dermed den hurtigste 4-clamper-limbinderen på markedet og danner grunnlaget for en langsiktig lønnsom produksjon av mindre opplag ned til enkeltutgaver.

Forkortede omstillingstider takket være omfattende automatisering

BQ-480 takler boktykkelser fra 1 til 65 millimeter, samt rygglengder mellom 145 og 320 millimeter. Innstilling og omstilling skjer med TOUCH&WORK: Blokk- og omslagsmål samt omslagsposisjon blir lagt inn digitalt på berøringsskjermen. For optimal betjening kan skjermen forskyves til ulike posisjoner. For tykkelsesmåling ved enkeltproduksjon er tykkelsemåleren SI-470V seriemessig integrert. Alternativt kan det hentes frem opptil 999 repetisjonsoppdrag fra det utvidede minnet og ved behov er ekstra minneplass tilgjengelig via USB. Limbinderen stiller seg helautomatisk inn på få sekunder – fra fresen over limpåføring og påpressing frem til rilling. De installerte, vesentlig hurtigere trinnmotorene sørger for en ytterligere forkortelse av omstillingstidene på alle posisjoner.

Rygglimingen skjer i BQ-480 seriemessig via to påføringstromler, som automatisk kan stilles inn i høyden og garanterer en optimert limpåføring. Denne prosessen støttes gjennom ekstra oppvarmede og automatisk justerbare avskrapervalse. Sidelimlengde og -mengde bestemmes enkelt via berøringsskjermen, noe som også minimerer omstillingstidene. Utover dette disponerer BQ-480 over et skånsomt 2-trinns utlegg med en lav fallhøyde på kun 5 millimeter. En omleggingsenhet støtter boktransporten etter utmatingen fra bokclamperen, slik at en deformering av bokryggen forhindres. Dette gjør at BQ-480 tilbyr en hel rekke fordeler, sier Marisa Dütsch, produktleder for området limbinding hos Horizon: «Den konsekvente automatiseringen av alle funksjoner gjør BQ-480 til den ideelle løsningen for den variable bokproduksjonen i tilknytning til digitaltrykk. Men også videre bearbeiding av høyere opplag fra offsettrykk blir mer lønnsom med BQ-480, da mange tidkrevende mekaniske innstillingsarbeider faller helt bort.»

Auto-Calculation-systemet garanterer de beste binderesultatene.

For også å oppnå maksimal kvalitet på binderesultatene i tillegg til høyeste hastighet, må ytterligere produktspesifikke faktorer tas med i den automatiske innstillingen i tillegg til format og tykkelse. Til dette hører for eksempel papiret som brukes, signaturer eller enkeltblader, trådheftede bokblokker osv. Horizon har i denne sammenhengen utviklet det såkalte Auto-Calculation-systemet, slik at også fremragende binderesultater kan oppnås med mindre opplært personale. På basis av maler blir samtlige innstillinger tilpasset for den enkelte bokblokktykkelsen; hastighet, limpåføringsmengde, påpressingstrykk, rilleposisjon osv. realiseres helautomatisk og optimalt for hvert enkelt produkt. Selv ved hyppige ordreskift og i enkeltproduksjon har manuelle finjusteringer som tidligere var nødvendige, blitt overflødige. Malene blir opprettet individuelt, avhengig av materiale og behov for kundens oppdragsstruktur.

Optimert omslagsforsyning, presis og uten ødeleggelser.

Den utprøvde automatiske omslagsmateren med sugetrommel gir en sikker posisjonering til den nøyaktige rillefunksjonen og brukes også i BQ-480, men har blitt forbedret i flere punkter. Separerings- og vakuumvifter er nå separert fra hverandre, utblåsnings- og innsugningsluften for separeringen av omslagene kan reguleres enkelt via berøringsskjerm.

En forsterket rillemotor (fra 2A til 4,2A) for omslagstransporten samt en optimert geometri for rillemekanikken garanterer en enda mer nøyaktig bearbeiding av omslag med høyere gram vekter ved BQ-480. Den seriemessige 4-dobbelte rillingen av omslaget stiller seg inn automatisk og nøyaktig tilpasset, en dobbelt rilling er et mulig alternativ.

En – også alternativ – strekkodekontroll gjør det mulig å foreta en presis tilordning av bokblokker og omslag: Hvis strekkodene ikke stemmer overens, blir bindeforløpet ikke utløst, og operatøren får en advarsel på berøringsskjermen. Gjennom utlesingen av 1D- eller 2D-strekkoder kan ytterligere informasjon om bokblokkstørrelsen overleveres, og repetisjonsoppdrag fra jobbminnet kan hentes frem. Ved behov kan systemet utvides, for eksempel med tidsstempler, gjennom dokumentasjonen med justeringsprosesser eller med utvidede funksjoner for hardcover-produksjon. Slik kan for eksempel strekkoder, som dekkes over av forsatspapirer ved binding, trykkes på igjen i utlegget, for å garantere senere tilordning av hardcover og bokblokk.

Med konseptet for justeringsprosessen inkluderer Horizon enda en gang kundenes ønske direkte i videreutviklingen: Frem til nå skjedde strekkodejusteringen først etter rillingen av omslaget, slik at det ved feil tilordning for det meste ikke var mulig med gjenbruk av omslaget. På BQ-480 blir derimot tilordningen av omslag og bokblokk kontrollert før rilleprosessen. Hvis bokblokk og omslag ikke passer sammen, har følgelig ingen ting gått tapt: Bindeforløpet stopper, og operatøren kan ta ut bokblokk og omslag uskadet – dette er en klar fordel, særlig ved produksjon av unikater.

Fleksibel limbruk: PUR og EVA

I tett samarbeid med Horizon har produsenten Planatol utviklet smeltelimet Planamelt W, som egner seg perfekt til bruk med BQ-480 og alle andre 1-, 4-, og 9-clamper-limbindere fra Horizon. Planamelt W oppviser svært bra pull-verdier, slik at beste resultater kan oppnås selv med tunge materialer. Både EVA- og PUR-limverk og fatsmelteanlegg kan ettermonteres til enhver tid. Et skuffsystem muliggjør den spesielt enkle utvekslingen av limkar. Takket være denne fleksibiliteten beskytter trykkeriene sin investering på lang sikt, også uavhengig av oppdragsutviklingen.

Kan utvides til komplett bindelinje.

BQ-480 kan sammenkobles med andre systemer, slik som falsemaskinen AFV-566 og treknivsautomaten HT-1000V eller HT-80, til en høyeffektiv produksjonslinje. For den helautomatiske bokblokktilføringen står bokblokk-feeder BBF-480 til disposisjon, som har en produksjonskapasitet på 800 bøker per time og bearbeider forhåndslimte bokblokker fra bokblokk-stacker BBS-40.

Med BQ-480 fortsetter Horizon konsekvent utviklingen av de nyeste teknologiene på markedet for limbindere. Og for fremtiden ser produktleder Marisa Dütsch utsikter til ytterligere forbedring: «Mer enn 100 ingeniører jobber permanent med videreutviklingen av Horizon-systemene. Ved fabrikken Taiyo Seiki har Horizon absolutt kontroll over hele produksjonsprosessen, noe som muliggjør et optimum av kvalitet og fleksibel realisering av kundenes krav. I samsvar med dette forventes også enda flere innovasjoner og interessante alternativer for BQ-480, som for eksempel produksjonen av soft- og hardcoverproduktene vil tjene på.»

November 2017