Straub Druck + medier: SmartStacker amortiserer seg på rekordtid.

Det er markedet som bestemmer hvilken vei vi skal gå». Med en konsekvent gjennomføring av denne erkjennelsen samt med en god porsjon entreprenørånd har Francisco Martinez ført Straub Druck + Medien AG (www.straub-druck.de) på suksesskurs i de siste årene. For å klare dette, måtte vår CEO med spanske røtter ta farvel med en god del gamle, inngrodde strukturer – for isteden å innføre supermoderne arbeidsflyt og produksjonsteknologier. Siden 2013 har Straub investert rundt fire millioner euro, av disse rundt 500 000 euro bare for tilpassede IT-understøttet arbeidsflyt. Blant annet ble det gjort innkjøp av Horizon SmartStacker og ytterligere Horizon løsninger til falsing og stansing. «Små og minste opplag er i dag bestemmende for produksjonshverdagen», sier Martinez. Individualisering og personalisering er de sentrale trendene. Dessuten forventer kundene at bearbeidingen gjennomføres på korteste tid.»

SmartStacker erstatter flere maskiner.

Horizon SmartStacker er en integrert løsning som samler skjæring, samling og stabling i ett og samme apparat. JDF-styrt skjæres det opp utgaveformater fra B2 til 100 x 105 mm i inntil 28 enkelte eksemplarer av trykkproduktet, og deretter samles de sammen og stables i riktig rekkefølge. I B2-format er hastigheten på 4600 ark per time. Dette gjør vår SmartStacker ideell til applikasjoner som postere, fotobøker, postkort, permer for klebeinnbindinger, brosjyrer eller bruksanvisninger. «Visse produkter måtte vi hittil sende ut til videre bearbeiding som planoark. Nå gjør vi det selv og har både kvalitet og produksjonstid bedre under kontroll» sier Martinez.

Straub Druck + Medien bruker vår SmartStacker i forbindelse med fire HP Indigo systemer og JetPress 720S fra Fujifilm. Oppdrag startes nearline fra pallmateren via bannersheet og barcode. Fordi data fra job-ticket overtas, er det ikke lenger nødvendig at operatøren foretar noen innstilling. Sammenlignet med konvensjonelle planskjærere oppnår man på denne måten en stor fordel når det gjelder tid, og den muliggjør også en lønnsom produksjon av enkeltoppdrag. Arbeidshastigheten til SmartStacker vurderer Martinez til 400 prosent pluss dobbelte trykkprodukter, sammenlignet med andre skjære- og samlemaskiner. To til tre konvensjonelle løsninger mener han SmartStacker gjør overflødig – og dermed også tilsvarende arbeidskraft.
«For utviklingen av vårt foretak var det faktum at vi bestemte oss for SmartStacker av avgjørende betydning» sier Francisco Martinez.
Vi har mange oppdrag der trykkproduktene må sammenføres. Helt til i fjor måtte vi ha syv personer i arbeid bare med denne oppgaven. Disse ansatte utførte denne oppgaven manuelt. I dag gjør SmartStacker alt dette alene.

Mer fleksibel anvendelse av personellet takket være TOUCH & WORK.

Med TOUCH & WORK-teknologien understøtter Horizon operatøren ved hjelp av en farget berøringsskjerm og en intuitiv menyføring. Alt verktøy stilles inn helautomatisk og med en presisjon som det overhodet ikke er mulig å få til manuelt, slik at omstillingstider og makulaturer begrenses til et minimum. Oppdrag som gjentar seg kan man uten problemer hente opp fra minnet, slik at omstillingstiden forkortes ytterligere. «Vår SmartStacker krever bare én eneste operatør. I vårt foretak har allerede fem medarbeidere kvalifisert seg for denne oppgaven», sier Martinez. «På denne måten kan vi reagere mye mer fleksibelt i sykdomstilfeller eller i tider der behovet for denne type arbeidskraft er større. De innsparingene vi har oppnådd på området skjæring og samling gjør at investeringen allerede har gjort seg betalt, men Francisco Martinez ser enda mer potensiale: «Med fem timer daglig har vår SmartStacker gjort seg betalt fra dag én. Fra begynnelsen av 2016 planlegger vi en daglig produksjonstid på åtte timer, noe som da allerede kan finansiere anskaffelsen av en SmartStacker til. Og med en driftstid på 24 timer blir det ennå igjen ytterligere åtte timers produksjonstid, som vi da har som ekstra potensiale. Tar man for seg faktoren amortisering, så er SmartStacker helt uslåelig.

Horizon passer til Straub.

For foretak som ser nødvendigheten av å tilpasse seg de endrede markedsbetingelsene, har Francisco Martinez et helt klart råd: «Her gjelder det å skjære gjennom, kvitte seg med antikverte vaner. Ikke fortsett på samme måte som før, bare fordi dere er fortrolige med det gamle. Dette betyr også at man ikke lar seg blende av renommerte navn når det gjelder avgjørelser som har med investeringer å gjøre. Hver eneste maskin må passe til den faktiske tilbudsstrukturen – allerede i dag, og ikke en eller annen gang i fremtiden.For SmartStacker ser Martinez et vesentlig potensiale i denne situasjonen: «Så mangt et trykkeri holder to til tre personer i arbeid for hver skjæremaskin. Her lønner det seg å vurdere anskaffelsen av en SmartStacker. For når man tar i betraktning hva maskinen yter, så må man si: Prisen er virkelig hederlig. Vår investering har iallefall lønnet seg

August 2016