Hofmann Druck + Medien styrker kundelojaliteten vha. nettilknytning og automatisering.

I sin rundt 50 årige historie har Hofmann Druck + Medien in Traunreut alltid tilpasset seg de stadig skiftende kravene som markedet og kundene stiller. Slik er de eksempelvis en av de tyske pionerene på sektoren produksjon av online-digitaltrykk. En av deres mangeårige kunder er en stor produsent av husholdningsapparater, som Hofman er ansvarlig for produksjonen av brukerhåndbøker for. Etter at disse materialene i mange år ble produsert som sort-hvitt digitaltrykk, var fra og med 2013 oppgaven å trykke disse som ryggstiftede brukerhåndbøker, beskåret på tre sider og i farge.

Utover dette hadde kunden optimert sin egen produksjon og produserer forskjellige apparater i mindre partier siden dette skjedde. Hvert parti inneholder noen dusin identiske apparater, som er bestemt for det samme eksportmarkedet og som behøver brukerhåndbøker i det respektive landets offisielle språk – eller til og med på flere språk. På grunn av det lave antall apparater for hvert parti blir også opplaget redusert til noen få dusin eksemplarer.

«En lønnsom trykk og videre bearbeiding av minste opplag med variabelt omfang og høye krav til kvalitet, dette er virkelig noe som allerede stiller store krav til produksjonsmiljøet», sier Georg Lindner, daglig leder ved Hofmann Druck + Medien. «Hos oss er nok et aspekt av viktighet: På grunn av den variable produksjonen av apparater hos kunden, forkortes vår fullføringstid drastisk.»

For Hofmann betyr dette konkret som regel en fullføringstid for produksjonen på 48 timer – denne tiden kan imidlertid når som helst forkortes til fire timer, dersom det oppstår endringer hos kunden. I dette smale tidsvinduet må hele prosessen, fra databehandlingen via produksjonen og til ferdigstilling på båndet hos kunden, avvikles på en pålitelig måte. Krav som stilles i tillegg: Alt materiale som legges ved apparatene må være dagsaktuelt når det gjelder innholdet.

Trykken begynner hos kunden.

Denne just-in-time produksjonen muliggjøres gjennom den direkte informasjonstekniske forbindelsen mellom produksjonsplanleggingen hos kunden og firma Hofmann sitt tyringsinformasjonssystem. For de respektive varepartiene oppretter kunden datagrupper som – ved siden av trykkmalen – også inneholder all informasjon som gjelder på tidspunktet apparatene blir produsert samt ekstra materialer, som eksempelvis bestillingskort for kokebøker etc. Firma Hofmann overtar disse datagruppene direkte fra oppdragsgiverens system og oversetter dem i produksjonsoppdrag for digitaltrykk, videre bearbeiding og konfeksjonering. Mellom 200 og 300 partier produserer firma Hofmann daglig.

Fordi trykken retter seg helt etter produksjonen hos kunden, skifter også stadig omfanget av materialene som er nødvendige. Det må produseres brosjyrer med 8 til 80 sider, uten å stoppe systemet. I samarbeid men Canon som generalentreprenør og Horizon som partner for videre bearbeiding av trykk har Hofman derfor realisert en høyfleksibel produksjonslinje. Alle Brukerhåndbøker trykkes fra rullen på begge sider med to Colorstream 3500 Inkjets, banene løper deretter gjennom en Hunkeler CS-6 I bufferstrekning samt en tverrskjærer. På Horizon StichLiner 6000 Digital blir innholdene – avhengig av produkttykkelsen – delt inn i partier eller samlet komplett. Deretter rilles og falses de, stiftes sammen i ryggen på en sal og skjæres på tre sider. Denne teknikken gjør det mulig også å produsere tykkere brosjyrer av høyeste kvalitet og med høy hastighet.

Pålitelig konfeksjonering.

I det siste skrittet blir de digitalt trykkede og videre bearbeidede materialene stilt sammen med ytterligere elementer til informasjonspakker. Et konfeksjonssystem, som er spesielt tilpasset firma Hofman, sorterer til dette formålet eksempelvis offset-trykkede vedlegg, postkort, material som kunden har levert osv. – automatisk og individuelt for hvert parti. En etterproduksjon og korrektur av dokumenter med feil er forbundet med høye kostnader. Før folien sveises inn i emballasjeapplikasjonen, som firma Horizon selv har utviklet, følger derfor nok en kvalitetskontroll med kamera, et tiltak som har ført til at firma Hofman har senket feilkvoten til praktisk talt null.

Integreringen av våre prosesser med kundens systemer og den gjennomførte automatiseringen av vår produksjon var det riktige skrittet å ta. I dag tilbyr vi våre kunder en fremragende service, som vel neppe kan erstattes» sier Georg Lindner. Derfor kan vi bare tilråde alle å kvitte seg med berøringsangst og gripe fatt i temaet sammen med de riktige partnerne. For allerede på mellomlang sikt vil den nettilknyttede og automatiserte produksjonen være uten alternativer på mange områder.

Februar 2016